ÚPRAVA VODY

 

POSTUP PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY A OPATŘENÍ PŘED BAZÉNU DO PROVOZU

Napuštění bazénu čistou vodou

Před uvedením bazénu do provozu je třeba důkladně vyčistit celý vnitřek bazénu, včetně žlabů od usazenin, vodního kamene a organických nečistot.

Napusťte bazén vodou a pusťte filtraci.

Upravte pH na hodnotu 6,8 -7,2. Zkontrolujte tvrdost vody, případně upravte na středně tvrdou.

Nadávkujte šokovou dávku POLY POOL 400ml / 10 m³ vody přímo do bazénu při puštěné filtraci.

Po 24 hodinové nepřetržité filtraci je možné se v bazénu koupat.

 

Dopuštění zazimování bazénu z předchozí sezóny

 

Manuální a důkladně vyčistěte všechny dostupné plochy v bazénu.

 

Dopusťte bazén čistou vodou, upravte pH na hodnotu 6,8 -7,2. Zkontrolujte tvrdost vody, případně upravte na středně tvrdou a zapněte filtraci.

 

Nadávkujte MPT FLOCK v množství 100 -150ml / 10 m³ vody podle stupně znečištění.

Vysajte bazénovým vysavačem nečistoty ze dna bazénu. Při zapnuté filtraci pravidelně kontrolujte znečištění filtru a pravidelně jej proplachujte.

Nadávkujte šokovou dávku POLY POOL 400ml / 10 m³ vody přímo do bazénu při puštěné filtraci.

Po 24 hodinové nepřetržité filtraci a odfiltrování nečistot je možné se v bazénu koupat.

BĚHEM koupací sezóny (BAZÉN)

Pravidelné měření a úprava pH – měření provádějte minimálně jednou za týden. Hodnoty pH je třeba udržovat v rozmezí 6,8 – 7,2.

Vločkování – pravidelné používání vločkovače MPT FLOCK zajistí dokonalé seskupení drobných povrchových nečistot do větších celků, které lze odfiltrovat nebo odstranit bazénovým vysavačem. Pak je třeba filtr propláchnout – proprat.

Oxidace vody – po odfiltrování nečistot z bazénu nadávkujeme oxidační prostředek na bázi aktivního kyslíku MPT OXI. Ten zajistí zvýšení hodnoty kyslíku ve vodě, čímž se postará o důkladné odstranění organických nečistot.

 

Dezinfekce vody – po výše uvedených krocích, nadávkujeme udržovací dávku přípravku POLY POOL podle návodu.

 

ZAZIMOVÁNÍ BAZÉNU

Před samotným mechanickým zazimováním (vyfouknutí vody z potrubí, odpuštění části vody z bazénu) proveďte důkladnou dezinfekci systému pomocí POLY POOL SHOCK.

Do bazénu aplikujte POLY POOL SHOCK 400ml / 10 m³ a celý objem bazénu přefiltruje několikrát. Tím vydezinfikovat celý systém včetně písku, resp. jiného filtračního média. Pak dobře properte filtr zpětným proplachem, aby v něm nezůstaly nečistoty, které mohou zplesnivět.

 

PŘECHOD Z CHLORU NA POLY POOL

Přebytečný chlor odstraníme jednou z uvedených metod:

Neutralizace chemickou cestou: Aplikujeme MPT OXI na základě doporučeného dávkování na etiketě. Po řádném promíchání je přebytečný chlor odstraněn do 30 minut.

 

Částečná výměna vody v bazénu (cca 30% – 50%).

Zamezení dávkování přípravku na bázi chloru po dobu 2 -3 dnů před plánovaným přechodem na bezchlorovou dezinfekci POLY POOL (zapnutá cirkulace je doporučená po celou dobu pročišťování).

 

Dále postupujte podle postupu jak během koupací sezóny

 

Upozornění:

Přípravky POLY POOL se nesmí používat společně s přípravky na bázi chlóru! Během dávkování je třeba mít spuštěnou cirkulaci vody, aby se dezinfekce dobře promíchala a tak dostala do celého objemu bazénu. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si pozorně přečtěte návod a informace na etiketě.

 

UVEDENÍ vířivé vany DO PROVOZU

Čištění povrchu vířivé vany – před uvedením vířivé vany do provozu je třeba mechanicky vyčistit celý prostor vířivé vany, včetně žlabů, od usazenin, vodního kamene a jiných nečistot.

 

Čištění potrubí a vnitřních částí vířivé vany – Napusťte vířivou vanu čistou vodou a aplikujte přípravek POLY SPA Sanitizer, dávkujte 200 ml / 1m3 (1000 L) přímo do vody. Zapněte filtraci a všechny trysky a atrakce. Nechte takto působit 15-30 min. Potom vodu vypusťte.

Nyní je celá vířivá vana důkladně vyčištěná a vydezinfikován.

 

Napusťte vířivou vanu čistou vodou a zapněte filtraci.

Upravte hodnotu pH na úroveň 6,8 – 7,2.

Nadávkujte POLY WHIRLPOOL (šoková dávka), aplikujte 200 ml / 1m3 (1000 L) přímo do vody při zapnuté filtraci. Zapněte všechny trysky a atrakce na dobu 15 – 30min, aby se přípravek rovnoměrně rozmíchal ve vodě. Po pořádném promíchání vody se lze koupat.

 

BĚHEM SEZÓNY (VÍŘIVÁ VANA)

Pravidelné měření a úprava pH – měření provádějte minimálně 1x za týden, nebo po mimořádném zatížení, resp. podle potřeby. Hodnoty pH je třeba udržovat v rozmezí 6,8 – 7,2.

 

Oxidace vody – dávkujte oxidační přípravek MPT OXI na bázi aktivního kyslíku. Ten zajistí zvýšení hodnoty kyslíku ve vodě, vodu projasní a odstraní organické nečistoty a povlaky.

Dezinfekce vody – provádějte aplikací přípravku POLY WHIRLPOOL až po upravení pH a oxidaci. Dávkujte 100ml / 1m3 (1000 L) přímo do vody při zapnuté filtraci. Zapněte všechny trysky a atrakce na dobu 15 – 30min, aby se přípravek rovnoměrně rozmíchal ve vodě.

MOŽNÉ PROBLÉMY BĚHEM SEZÓNY A JEJICH ŘEŠENÍ

 

výskyt řas

Řasy mohou způsobovat zelené, hnědé nebo nažloutlé zabarvení vody, kluzké a mazlavé dno a stěny bazénu. Často je doprovází nepříjemný zápach vody.

 

Možná příčina: Vysoké pH, vysoká teplota bazénové vody, dešťová voda v bazénu, pyly v ovzduší.

Odstranění: Rozdělit přípravek POLY POOL SHOCK, druhý den dávkujte MPT OXI a následně MPT FLOCK. Dodržujte dávkování uvedené na etiketách výrobků. Zkontrolujte, zda je zapnutá filtrace.

Mrtvé řasy budou zachyceny na filtru. Zbytek řas odstraňte vysavačem .

Zákal

Bazénová voda není průzračná, může mít mléčnou barvu, mírně nazelenastú. Bazén nemá jiskru. Zakalení může mít více příčin (přítomnost minerálů, řas, organický zákal aj.)

 

PRÍČINA

ODSTRANĚNÍ

 

 

 Nízke pH, vysoké pH                                                    

 Upravte hodnoty přípravky MPT pH+ a pH-

 Veľký výskyt bakterií                                                     

 Dávkujte POLY POOL SHOCK

 Rozptýlení jemných mechanických nečistot              

 Dávkujte MPT FLOCK

 Rozptýlení organickýchsloučenin                                

 Aplikujte šokovou dávku MPT OXI

 Nadmerné dávkování MPT FLOCK                            

 Zapnite filt na dobu 24 hodín, případne nařeďte vodu

 Snížená funkce filtračního zařízení                         

 Filtr proplachujte po dobu minimálne 15 min.              V případe nutnosti vyměňte pískovou náplň.

 

Hnědá průzračná voda

 

Voda pravděpodobně obsahuje příliš mnoho železa nebo manganu.

 

Odstranění: Zkontrolujte pH a při zapnuté filtraci dávkujte MPT OXI. Po 48 hodinách přidejte stabilizátor tvrdosti. Po 24 hodinách dávkujte MPT FLOCK. Dodržujte dávkování uvedené na etiketách výrobků.

 

Voda není jasná, chybí jí jiskra

 

Voda je nedostatečně prokysličení.

 

Odstranění: Zkontrolujte pH a v případě potřeby jej upravte na požadovanou hodnotu (6,8 – 7,2). Dávkujte MPT OXI a MPT FLOCK dle návodu na etiketách.

 

Průzračně zelená voda

 

Tento stav je pravděpodobně způsoben vysokou koncentrací mědi.

 

Odstranění: Zkontrolujte pH a dávkujte MPT OXI, následně přidejte odstraňovač kovu. Nepřetržitě filtrujte a po 48 hodinách přidejte stabilizátor tvrdosti. Po dalších 24 hodinách přidejte MPT FLOCK. Dodržujte dávkování uvedené na etiketách výrobků.

Smaragdově zelená voda

Mrtvé řasy se vznášejí ve vodě a nelze je odfiltrovat.

Odstranění: Přidejte MPT FLOCK dle návodu na etiketě. Část zhutněných řas ve formě vloček se zachytí ve filtru. Vločky, které klesnou na dno bazénu, vysajte bazénovým vysavačem.

 

Černé skvrny na stěnách a dně bazénu

Voda byla napadena černými řasami.

Odstranění: Zkontrolujte pH a v případě nutnosti ho upravte na požadovanou hodnotu (6,8 – 7,2), dávkujte MPT OXI a následně POLY POOL SHOCK. Dodržujte dávkování uvedené na etiketách výrobků. Po 24 hodinách přidejte MPT FLOCK. Mechanicky vyčistěte dno a stěny bazénu.

 

Mléčně bílá voda

Voda obsahuje vysoké množství vápníku a hořčíku.

Odstranění: Zkontrolujte pH a v případě potřeby jej upravte na požadovanou hodnotu (6,8 – 7,2), dávkujte MPT OXI. Po 24 hodinách přidejte odstraňovač kovů. Nejméně po 48 hodinách přidejte MPT FLOCK. Doporučujeme preventivně použít stabilizátor tvrdosti.

Mléčné zakalená voda může znamenat i výskyt bakterií a kvasinek. Zkontrolujte koncentraci dezinfekce POLY POOL, resp. WHIRLPOOL ve vodě pomocí kapkového testeru. Pokud se ve vodě dezinfekce nenachází, voda může být zkažená. V tom případě dávkujte POLY POOL SHOCK.

Usazování vodního kamene na schůdkách a dně bazénu

Voda obsahuje vysoké množství vápníku a hořčíku, které se z ní srážejí ve formě vodního kamene.

 

Odstranění: Zkontrolujte pH a v případě nutnosti ho upravte na požadovanou hodnotu, následně dávkujte MPT OXI dle etikety na výrobku. Přidejte odstraňovač kovů, nepřetržitě filtrujte. Po 48 hodinách přidejte stabilizátor tvrdosti. Po 24 hodinách přidejte MPT FLOCK. V případě nutnosti postup opakujte.

Pokud se nepodaří minerální usazeniny odstranit výše popsaným způsobem je nutné vodní kámen odstranit na začátku další sezóny, po úplném vypuštění bazénu a s použitím přípravku na odstraňování vodního kamene.

Koroze kovových částí

Voda má nízké pH.

Odstranění: Změřte pH a v případě nutnosti ho upravte na požadovanou hodnotu (6,8 – 7,2).

Vždy preventivně kontrolujte hodnotu pH a koncentraci dezinfekce POLY POOL, resp. WHIRLPOOL ve vodě pomocí kapkového testeru.