PŘÍPRAVA NA koronavirus – CVIČENÍ v Banské Bystrici

7.2.2020

Masky a ochranný oděv – cvičení prověřilo nemocnici v Bystrici.

 

Na Slovensku dosud odebrali vzorky pro zjišťování koronavirus od 26 osob, všechny byly negativní.

 

Cvičení, které prověřilo nemocniční personál pro případ, že se na urgentním příjmu objeví osoba s podezřením na přítomnost koronavirus, bylo ve Fakultní nemocnici F. D. Roosevelta v Banské Bystrici. Pracovníci této nemocnice už takovou zkušenost měli i reálné, když tam před pár dny hospitalizován dvě osoby, které se s podezřením na koronavirus vrátili z Číny.

 

V modulovém případě přišla do nemocnice žena s bolestmi hlavy a respiračními obtížemi. Dezinfekce byla prováděna našimi přípravky a technikou.